Розвиток емоційного інтелекту як складова успішної підготовки маркетолога

  • Marina Muller Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Albina Tkalenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: емоційний інтелект, емоційний баланс, соціальна профілактика, особистісна ідентичність

Анотація

Розглянуто проблему розвитку емоційного інтелекту успішної підготовки маркетологів в умовах конкурентного середовища. Сьогодні складно перебільшити роль і значення емоційного інтелекту, тому що від його рівня залежить не тільки продуктивність праці, але й відчуття задоволення від життя. Визначено і розкрито цільову спрямованість дослідження, а саме: особливості емоційного стану студентів та вплив його на процес навчання; розвиток більшої обізнаності щодо важливості розвитку емоційного інтелекту при підготовці фахівців з маркетингу. У результаті проведеного емпіричного дослідження за методикою Н. Холла виявлено, що у більшості (67%) респондентів (студентів 1­5-го курсів спеціальності «Маркетинг») наявний середній рівень емоційного інтелекту. Перспективами подальших досліджень у цій сфері є формування системи розвитку емоційного інтелекту в усіх учасників навчального процесу на основі тренінгів і ситуативних завдань, а також розвиток більшої обізнаності щодо важливості EQ.

Дані про автора

Marina Muller, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент.

Посилання

1. Belkina V. What is emotional intelligence and how do you know your EQ level? Electronic resource] / V. Belkina. - Access mode: http://itstechnology.ru/page/shho-take-emocijnij-intelekt-i-jak-diznatisja-svij-riven-eq - Name from the screen.
2. Burkova L.V. Socionomical professions: innovative training of specialists in higher educational institutions: monograph [Text] / L.V. Burkova.- K.: Information systems, 2010.- 278 p. - Bibliogr .: P. 260-277.
3. Goleman D., Boyacis G., Annie McKee. Emotional leadership. Art of human management based on emotional intelligence [Text] / D. Goleman, R. Boyacis, Annie McKee. - M.; Albina Business Books, 2005. 21 p.
4. Emotional intelligence [Electronic resource]. - Access mode: https://uk.wikipedia.org - Name from the screen.
5. Emotional intelligence [Electronic resource]. - Access mode: http://www.psychologos.ru/articles/view/emocionalnyy_intellekt - Screen name.
6. Zdoima A. Development of emotional intelligence as a component of modern management [Electronic resource] / A. Zdoima. - Access mode: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/62658.doc. htm
7. Competently directed education: first experience, comparative approaches, perspectives: mater. [Text] / V.V. Zaritska // Development of emotional intellect in the context of competence-oriented education; All-Ukrainian scientific-practical conf. (April 28, 2011). - Moscow: Kiev. Institute of Modern Art, 2011.-92 p.
8. Kostiuk A. Emotional intelligence and ways of its development / A. Kostiuk // Visnyk of Kherson State University. - 2014. - Issue. 2, Vol. 1. - P. 85-89. - (Series «Psychological sciences»).
9. Loshenko A. Emotional Intelligence and Emotional Competence: Problems of Correlation / A. Loshenko // Visnyk of Kyiv National Taras Shevchenko University. - 2010. - No 2. - P. 49-52. - (Series «Psychology. Pedagogy. Social work»).
10. Melnyk A. Emotional Intelligence and Critical Thinking / A. Melnyk // Scientific Notes. - 2009. - Issue. 12. - P. 122-131. - (Psychology series).
11. Popova T. Emotional intelligence and anxiety in the period of early growth / T. Popova // Collection of scientific works of the Kharkiv H. S. Skovoroda National Pedagogical University. - 2013. - Issue. 15. - P. 109-114. - (Biology and Valeology series).
12. Khvostenko A. Emotional intelligence as a prerequisite for a successful career [Electronic resource] / A. Khvostenko. - Access mode: http://www.business-territory.com/articles/emotsiinii-intelekt-yak-peredumova-uspishnoi-kar%E2%80%99%D1%94ri - Name from the screen.
13. Chetverik-Burchak, A.H. Mechanisms of influence of emotional intellect on the success of a person's life activity: dis ... PhD in Psychology: 19.00.01 / Alina H. Chetverik-Burchak; Dnipropetrovsk National University. - Dnipropetrovsk, 2015. - 187 p.
14. Shpak M. Emotional intelligence in the context of modern psychological research / M. Shpak // Personal psychology. - 2011. - No 1 (2). - P. 282-288.
15. Ekman, P., & Davidson, R.J. The nature of emotion: fundamental questions. New York: Oxford University Press.
16. Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D.R. (2000) Emotional Intelligence. In R.J.
Sternberg (ed.) Handbook of Intelligence. New York: Cambridge University Press. (pp. 396 – 420).
17. Saarni, C (1990). Emotional competence: How emotions and relationships become integrated. In: R.A. Thompson (ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 36 Socioemotional development Lincoln: University of Nebraska Press. (pp. 115 – 182).
18. Salovey, P., & Meyer, M. (1990/1998). Emotional Intelligence. In J. Jenkins, K. Oatley, N. Stein (eds.), Human Emotions. A Reader. Malden, M.A.: Blackwell Publishers (pp. 313 – 319).
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Muller Marina Розвиток емоційного інтелекту як складова успішної підготовки маркетолога / Marina Muller, Albina Tkalenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 71-77. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1766.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ