Проблеми впровадження класифікації витрат державного бюджету України

  • Volodymyr Zadorozhnyi Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Valentyna Boiko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: видатки бюджету, класифікація, програмна класифікація, відомча класифікація, економічна класифікація, функціональна класифікація

Анотація

Класифікація видатків бюджету має надзвичайно важливе значення для виконання державного бюджету з дотриманням принципів, притаманних цій стадії в цілому та принципам ефективності й економності зокрема. Важливість здійснення правильної класифікації бюджету є очевидною, оскільки саме це дозволить успішно розпорядитися видатками бюджету й досягнути максимального ефекту у виконанні завдань, які постають перед державою. Зважаючи на надзвичайно важливе значення класифікації видатків для ефективної організації виконання бюджету у видатковій частині, автором розглянуто зміни в підходах до класифікації видатків державного бюджету починаючи з 1917 року до часів незалежності нашої держави, а також проаналізовано зміни в них за часів суверенної України. Акцентовано увагу на позитивних і негативних рисах бюджетної класифікації, закріпленої Бюджетним кодексом України, та здійснено порівняльний аналіз трактування видатків державного бюджету вченими - юристами й економістами. Зважаючи на складність досліджуваної проблематики та відсутність єдиного підходу до розв’язання цієї проблеми серед науковців, автор має власне бачення щодо вдосконалення класифікації видатків державного бюджету й пропонує внесення змін у бюджетну класифікацію, зокрема доповнення статті 10 Бюджетного кодексу України додатковим критерієм поділу  видатків державного бюджету на необхідні та надлишкові видатки, які здійснюються з метою облаштування окремих відомств, установ предметами розкоші чи задоволення потреб певних посадових осіб і належать до так званих представницьких витрат, які жодним чином не є такими, що забезпечують виконання державою своїх функцій. На думку автора, застосування додаткового критерію при поділі державних видатків  дозволило б зменшити навантаження на видаткову частину державного бюджету в розрізі забезпечення державного апарату.

Дані про авторів

Volodymyr Zadorozhnyi, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор наук з державного управління, доцент

Valentyna Boiko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

старший викладач

Посилання

1. The Budget Code of Ukraine of June 21, 2001 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2001. – No. 37 – 38. – P. 189
2. Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On Budget Classification" No. 11 of 14.01.11. – [Electronic resource]. – Access mode: http: //www.minfin. gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=355990
3. "Instruction on the application of the economic classification of budget expenditures", approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 333 dated 12.03.2012. – [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov. ua / laws / show / z0456-12
4. Finances of capitalist states: textbook / [ed. V.G. Boldyrev]. – 3rd ed., Reworked and add. – Moscow: Finance, 1980. – 352 p.
5. Soviet Financial Law / Е.А. Rovinsky [and others]; ed. E. A. Rovinsky. – M.: Yurid. Lit 1978. – 344 p.
6. Voronova L.K. Legal bases of the expenditures of the state budget in the USSR (on materials of the Union Republic). – K .: Higher School, 1981. – 221 p.
7. Yurii S.I., Beskyd Yo.M. Budget system of Ukraine: textbook. – K., NIOS., 2000. – 400 p.
8. Budget management: under the umbrella. / [Fedosov V., Oparin V., Safonova L. et al.]; for community edit V. Fedosova. – K.: KNEU, 2004. – 864 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.slv.com.ua/book/103/6971.html
9. Starostenko H. H., Bulhakov Yu.V. Budget system: teach. manual – K .: Center for Educational Literature, 2006. – 240 p.
10. Budget system: tutorial / R.S. Soroka, I.G. Blahun. – Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 2011. – 236 p.
11. Zhadan O.V. Economic classification of expenditures: national and international experience. Journal scientific review. №8 (51), 2018. – [Electronic resource]. – Access mode: http://oaji.net/articles/2017/797-1541006873.pdf
12. Prots N.V., Bokii O.V. System of Expenditures of the State Budget of Ukraine: Problems and the Need for Optimization. Financial Space, No. 2 (22), 2016. [Electronic resource]. – Access mode: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1602/ 16pnvtno.pdf
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Zadorozhnyi Volodymyr Проблеми впровадження класифікації витрат державного бюджету україни / Volodymyr Zadorozhnyi, Valentyna Boiko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 27-32. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1758.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ