Бюджет соціального забезпечення: контроль практичної реалізації

  • Alla Berezhna Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Olena Filonych Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: соціальні зобов’язання держави, соціальні стандарти й гарантії, фінансові ресурси бюджету і фондів соціального страхування, правовідносини учасників бюджетного процесу, соціальна держава, соціальне забезпечення та захист

Анотація

Розглянуто суттєві особливості соціальних зобов’язань держави в системі зв'язку з конституційними правами і гарантіями громадян; джерела та напрями використання державних фінансових ресурсів з урахуванням особливостей прояву бюджетних відносин. Ця стаття підтверджує існування політичного компонента в діях учасників бюджетного процесу за рахунок штучних обмежень соціальних стандартів через обмеженість фінансових ресурсів держави. Сформульовано важливі пропозиції для фактичного, а не декларативного соціально орієнтованого бюджету. Державна політика щодо забезпечення добробуту населення є основою державного регулювання доходів. Державне регулювання доходів полягає в їх перерозподілі через бюджетну систему шляхом диференційованого оподаткування груп доходів і соціальних виплат. Обсяг коштів, що виділяються на соціальні програми для надання певних соціальних гарантій, залежить від обсягу ВВП, структури його розподілу (на накопичення та споживання), принципів і структури перерозподілу доходів, розвитку системи соціального страхування. Перехід до системи ринкової економіки не супроводжувався диверсифікацією системи фінансування заходів соціальної політики в Україні, основним джерелом витрат був і залишається державний бюджет країни. Тим часом, досвід виявив суттєві проблеми в бюджетному фінансуванні заходів соціальної політики в Україні: недостатнє фінансування, несинхронність зі змінами обмінного курсу, неузгодженість і роздробленість фінансування, неефективна структура, недостатня соціальна орієнтація. Відповідно до світових стандартів, поточний рівень державних витрат в Україні високий. Країна входить до складу десяти з найвищою часткою витрат державного сектора у ВВП. Така висока швидкість перерозподілу ВВП через бюджет і фонди соціального страхування, як в Україні, є, наприклад, у Німеччині (44% ВВП, за даними Євростату). На відміну від України, Німеччина займає одне з найвищих місць у світі з точки зору якості управління та контролю корупції, що оцінюється Всесвітнім банком (показники світового управління), якості управління ­ 96% (максимум 100%), ефективності уряду ­ 94%, боротьби з корупцією ­ 94%; в той час як в Україні 36, 32 і 19% відповідно. Тому здатність українського державного апарату ефективно витрачати настільки значну частину економічних ресурсів країни сумнівна.

Дані про авторів

Alla Berezhna, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Olena Filonych, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук.

Посилання

1. Berezhna, A. Problems of financial provision of the Pension Fund of Ukraine / A.Yu. Berezhna / Bulletin of Economic Science of Ukraine. 2013. - No. 4 (24) - P. 25-41
2. Budget 2018: development by inertia Express-analysis (January 12, 2018) [Electronic resource]. - Access mode: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/budget-2018_flash.pdf
3. Budget management: [textbook in 2 volumes] / M.V. Chechetov, N.F. Chechetova, A. Berezhna.; by. edit prof. M.V. Chechetov - Kharkiv: VD "INZHEK", 2004.- 1000 p.
4. Budget Process in Ukraine: Status and Problems of Institutional Support: [monograph] / Z.S. Varnalii, T.V. Buhai, S.V. Onyshchenko - Poltava: PoltNTU, 2015. – 271 p. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/864
5. Vedernikov, Yu.A., Papirna, A.V. Theory of State and Law: [Tutorial] / Yu.A. Vedernikov, AV Paper - K .: Knowledge, 2008.
6. Voronova, L.K. Financial Law: [Tutorial] / ed. prof. L.K. Voronova. - Kharkiv: Consum, 1998. - P. 169,
7. General theory of state and law [textbook] / Ed. prof. M.V. Tsvik, assoc. V.D. Tkachenko, prof. O.V. Petryshyna - Kharkiv: Law, 2002.
8. Ivanova O. Social Policy // Political Encyclopedia. Editorial: Yu. Levenets (head), Yu Shapoval (Deputy Head), and others. - K .: Parliamentary Publishing House, 2011. - p.677
9. The Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine of 28.06.1996. No. 254k / 96-VR [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
10. Fundamentals of Ukrainian legislation on compulsory state social insurance, Law of Ukraine dated January 14, 1998 No. 16/98-VR [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98
11. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: https://minfin.com.ua/
12. Official site of the Ministry of Social Policy of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: https://www.msp.gov.ua/
13. On approval of the budget of the Pension Fund of Ukraine for 2019, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 16, 2019 No. 14 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2019
14. About compulsory state pension insurance, Law of Ukraine dated July 9, 2003 No. 1058-IY [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
15. On State Social Standards and State Social Guarantees, Law of Ukraine dated 05.10.2000. No. 2017-III [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
16. About state social assistance to low-income families, Law of Ukraine dated 01.06.2000. No. 1768-ІІІ. [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
17. On the living wage, Law of Ukraine dated July 15, 1999 No. 966-XIV [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14
18. On Social Dialogue in Ukraine, Law of Ukraine dated 23.12.2010. No. 2862-UI [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
19. Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated January 25, 2012. № 3-rp / 2012 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#n63
20. Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated May 22, 2008 № 10-рп / 2008 [Electronic resource]. - Access mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS08032.html]
21. Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated 26.12.2011. № 20-рп / 2011 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11
22. Decision of the Constitutional Court of Ukraine of 8.10.2008 No. 20-rp / 2008 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-08
23. Decision of the Constitutional Court of Ukraine of 11.10.2005. N 8-rp / 2005 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05
24. The decision of the Constitutional Court of Ukraine of 27.11.2008 No. 26-rp / 2008 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-08
25. Skakun, O.F. Theory of state and law: [Tutorial] / O.F. Racer. - Kharkiv: Consum; Affairs of Ukraine, 2000. - P. 153-155.
26. Social Security of the Region: Theoretical and Applied Aspects: [monograph] / V.O. Onyshchenko, T.M. Zavora, O.V. Volyk. - Poltava: PoltNTU, 2015 - 274s. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/256
27. Stashkov, B.I. Theory of Social Security Law: [Tutorial] / B.I. Stashkov .- K.: Knowledge, 2005. - P. 176-177
28. Finances (state, corporate, international): [textbook] / V.O. Onyshchenko, A.Yu. Berezhna, L.O. Ptashchenko, I.B. Chychkalo-Kondratska; ed. prof. V.O. Onyshchenko - Poltava: PoltNTU, 2015. – 600 p. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/1376
29. Fomenko, Yu.O. The essence of the budget process and its stages / Yu.O. Fomenko / Financial Law. - 2010. - № 1 - P. 34-36.
30. 80 per cent of Ukraine's population lives below the poverty line - UN [Electronic resource]. – Access mode: http://www.radiosvoboda.org/a/26959841.html]
31. 2018 Social Progress Index https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Berezhna Alla Бюджет соціального забезпечення: контроль практичної реалізації / Alla Berezhna, Olena Filonych // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 81-94. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1630.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ