Особливості формування та реалізації бізнес-стратегії підприємства

Ключові слова: стратегія, бізнес-стратегія, реалізація бізнес-стратегії підприємства, конкурентоспроможність, конкурентні переваги

Анотація

Проведений аналіз наукової літератури дозволив виділити такі стратегічні рівні прийняття рішень, як корпоративна стратегія, бізнес-стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія. Розглянуто існуючі теоретичні підходи до визначення категорії «бізнес-стратегія», розкрито її значення та роль у діяльності підприємства, сформульовано основні завдання, які вона має виконувати на рівні бізнесу. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування й реалізації бізнес-стратегії підприємства шляхом уточнення функцій і завдань суб’єктів її реалізації, що дозволило виділити методи, важелі, інформаційне та нормативне забезпечення, а також інструменти стратегічного планування на підприємстві. Відповідно до розробленого механізму і логіки застосування методу зворотного порядку, було проаналізовано стан діючої системи стратегічного управління на прикладі ТОВ «Хюндай Центр Полтава». Виокремлено функціональні блоки стратегічного управління, які повною мірою не активовані на цьому підприємстві та відповідно стримують його розвиток. Запропоновано стратегічне управління на підприємстві варто здійснювати на основі методу аналогій. Відповідно до нього побудовано карти стратегічних груп конкуруючих підприємств автомобільного ринку Полтавської області, визначено прямих конкурентів досліджуваного підприємства й параметри, за котрими воно має конкурентне відставання. З огляду на отримані результати проведених процедур авторами статті надано підприємству практичні рекомендації щодо досягнення конкурентних переваг, зважаючи на які запропоновано впровадження CRM-системи управління відносинами з клієнтами та розширення спектра продажів за рахунок авто, котрі працюють на альтернативному паливі, зокрема електромобілів. Здійснено економічне обґрунтування запропонованих заходів і стратегічних ініціатив, що підтверджують ефективність запропонованих заходів. На базі вищевикладеного зроблено узагальнюючі висновки щодо важливості формування та реалізації бізнес-стратегії підприємства.

Дані про авторів

Svitlana Kulakova, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Vira Chevhanova, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, професор

Olha Novikova, Інститут економіки промисловості НАН України

доктор економічних наук

Посилання

1. Derhousova, A.O. (2010) «Concerning the question of determining the essence of the concept of the development strategy of the transport enterprise», Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi. vol. № 4. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2010_4_11
2. Kravchenko, V.M. (2012) «Structural model of the mechanism of hierarchical planning of the organization's activities», Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu: nauk. zh-l. – vol. 3, pp. 110-117.
3. Rylska, N.V. (2006) «Business strategy of a trading company as an algorithm for achieving a conceptual strategic goal», Ekonomichni nauky, vol. № 5: Ekonomika pidpryiemstv. – Available at: http://www.rusnauka.com/PRNIT_2006/Economics/15976.rtf.htm
4. Horielov, D. O. and Bolshenko, S. F. (2010), Stratehiia pidpryiemstva [The strategy of the enterprise], Vyd-vo KhNADU, Kharkiv, Ukraine
5. Popov, S.A. (2010), Aktualnyy strategicheskiy menedzhment : ucheb.-prakt. posobie [Actual strategic management: educational and practical manual], Jurajt, Moscow, Russia
6. Dykan, V.L. Zubenko, V.O. Makovoz O.V. (2013), Stratehichne upravlinnia: navch. posib. [Strategic management: manual], TsUL, Kyiv, Ukraine.
7. Savchuk, S.V. (2007) «Savchuk SV Analysis of methods of mergers and acquisitions», Menedzhment v Rossii i za rubezhom. vol 5, pp. 45-67
8. Sokyrnyk, I.V. (2012) «Strategic planning for the development of a modern enterprise», Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. vol. 2, P.3, рр. 217-221.
9. Denysenko, M.P. and Baikovets V.O. (2016) «Formation of competitive strategies of the enterprise», Mater. Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii [Materials of the International Scientific and Practical Internet Conference] Informatsijno-analitychne zabezpechennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv u konteksti ekonomichnoi bezpeky v umovakh intehratsii z YeS [Information and analytical support for the efficiency of enterprises in the context of economic security in the context of integration with the EU], KNUTD, Kyiv, Ukraine, pp. 85-88.
10. Prytula, A.I. and Miniailenko, I.V. (2017) «Formation of organizational model of strategic planning of enterprise development», Infrastruktura rynku, vol. 6. – Available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/6-2017
11. Hetman, O.O. and Shapoval, V.M. (2007) Ekonomichna diahnostyka: navch. posib. dlia studentiv VNZ [Economic diagnostics: teaching. manual for students], Tsentr uchbovoi literatury, 2 Kyiv, Ukraine.
12. Kulakova, S.Yu. and Prytula, A.I. (2016) «Technologies of strategic planning of Ukrainian enterprises in the conditions of instability of economic development», Efektyvna ekonomika, vol. 5. – Available at: http://www.economy.nayka.com.ua
13. What is CRM? – Available at: http://a-yak.com/shho-take-crm.
14. Why CRM system of your company? – Available at: https://www.terrasoft.ru/products/crm/definition
15. Korenieva, O.H. and Kupriienko, O.V. (2011), «CRM-strategy as a factor in improving the efficiency of the retail business of a commercial bank», Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 5 (1), pp. 74–78.
14. Dudnik, R.O. (2002) «CRM strategy and its place in the management of the company», Materialy Mizhnarodnoi konferentsii [Materials of the International Conference], «Informatsijni tekhnolohii v bankivs'kij ta strakhovij spravi» [Information technology in banking and insurance], Kyiv, Ukraine, pp. 28–32.
15. In 2017, the car market is waiting for growth: will cars cheaper (2016). – Available at: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/v-2017-godu-avtorynok-zhdet-rost-stanut-li-avtomobili-deshevle-767011.html
16. Electric cars in Ukraine without a duty: where and how much to buy such a car (2015) – available at: https://24tv.ua/elektromobili_v_ukrayini_yaki_de_i_za_skilki_n634192.
17. Briuhovetska, N.E. and Buleev, I.P. (2017) «Rivalry and competition in the conditions of innovative development of enterprises», Vіsnik ekonomіchnoi nauky Ukrainiy, vol. (32), pp. 7–15.
18. Bryzhan, I. A. and Chevhanova V.Ya. (2015) «Comparison of methods for assessing the competitiveness of the enterprise», Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva. vol. 4 (5), pp. 10–15. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_4%285%29__3
19. Ivanov, Yu.B. Kyzym, M.O. Tyschenko, O.M. Ivanova, O.Yu. Revenko, O.V. and Chechetova-Terashvili, T.M. (2010) «Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva: Pidruchnyk [Managing the Competitiveness of an Enterprise: Textbook], VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
20. Kyzym, M.O. and Matiushenko, I. Yu. (2015) NBIC-tekhnolohii yak kliuchovyi faktor rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii i mikroelektroniky v krainakh svitu i Ukraini [NBIC-technologies as a key factor in the development of information communication technologies and microelectronics in countries of the world and Ukraine], VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Kulakova Svitlana Особливості формування та реалізації бізнес-стратегії підприємства / Svitlana Kulakova, Vira Chevhanova, Olha Novikova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 60-72. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.2(73).1628.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ