Планування та реалізація стартапу в сучасному бізнес-середовищі

  • Iryna Chernysh Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0001-6565-5292
  • Kateryna Chelembiienko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: стартап, фудтрак, здорове харчування, ринок харчування, підприємництво

Анотація

Розглянуто поняття й різновиди стартапів. Обґрунтовано можливість реалізації стартапу із запуску фудтраку із пропозицією корисного харчування.

Сьогодні стартапи є однією з основних загроз для корпорацій. Невеликі молоді компанії здатні за короткий проміжок часу створити не менше глобальний продукт, ніж величезна досвідчена корпорація. Різні аспекти діяльності стартапів відображені в роботах багатьох зарубіжних дослідників, підприємців. У загальному розумінні стартапом є будь-яка нова бізнес-ідея, яка має теоретичне обґрунтування та практичне застосування, тобто ця бізне-ідея має приносити певну вигоду. На сьогодні в Україні термін «стартап» уживається щодо нових бізнес-проектів, створених з розрахунком на швидке їх зростання і високу, внаслідок цього, капіталізацію. Метою дослідження є визначення й аналіз результатів упровадження успішних стартапів та огляд законодавчих аспектів для їх розроблення й упровадження; обґрунтування можливостей для реалізації стартапу із запуску фудтраку з реалізацією страв здорового харчування. Попри те, що поняття «стартап» в Україні існує більше ніж 70 років, воно залишається достатньо специфічним явищем, яке викликає багато різноманітних зауважень і питань. Значна кількість неоднозначностей виникає під час процесу реєстрації та процедур пов’язаних з оподаткуванням такого бізнесу. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності й порядок здійснення інвестиційної діяльності стає на заваді створення та реалізації стартапів. Наведено долідження на зразок SWOT-аналізу ринку здорового харчування в Полтаві. Так, у внутрішньому середовищі переважають слабкі сторони над сильними, що ж до зовнішнього середовища, що тут переважають можливості над загрозами. Важливим елементом слабких сторін є саме відсутність спеціалізованих закладів здорового харчування в Полтаві, проте слабкі сторони відкривають можливості для розвитку здорового харчування, вказуючи саме на ті сегменти, на які необхідно звернути увагу та створити певні умови для розроблення й реалізації стартапів.

Дані про автора

Iryna Chernysh, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, доцент

Посилання

1. Bieraugel M. Managing library innovation using the lean startup method //Library Management. – 2015. – Vol. 36. – №. 4/5. – Р. 351-361.
2. Blank S. Why the lean start-up changes everything //Harvard business review. – 2013. – Vol. 91. – №. 5. – С. 63-72.
3. Chatterji A. et al. When does advice impact startup performance? //Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. 40. – №. 3. – Р. 331-356.
4. Florida R. et al. The City as Startup Machine: The Urban Underpinnings of Modern Entrepreneurship //Urban Studies and Entrepreneurship. – Springer, Cham, 2020. – Р. 19-30.
5. Kim B., Kim H., Jeon Y. Critical Success Factors of a Design Startup Business //Sustainability. – 2018. – Vol. 10. – №. 9. – 2981 р.
6. Matzembacher D. E., Gonzales R. L., Saldanha C. S. V. Can street entrepreneurs be Schumpeterian entrepreneurs? The case of food trucks as family firms in an emerging country //Journal of Global Entrepreneurship Research. – 2019. – Vol. 9. – №. 1. –6 р.
7. Mukodimah S. et al. Fuzzy simple additive weighting and its application to toddler healthy food //Int. J. Pure Appl. Math. – 2018. – Vol. 118. – №. 7. – Р. 1-7.
8. Reznar M. M. et al. A cross-sectional description of mobile food vendors and the foods they serve: potential partners in delivering healthier food-away-from-home choices //BMC Public Health. – 2019. – Т. 19. – №. 1. –744 р.
9. Saura J. R., Palos-Sanchez P., Grilo A. Detecting indicators for startup business success: Sentiment analysis using text data mining //Sustainability. – 2019. – Vol. 11. – №. 3. – 917 р.
10. Trimi S., Berbegal-Mirabent J. Business model innovation in entrepreneurship //International Entrepreneurship and Management Journal. – 2012. – Vol. 8. – №. 4. – Р. 449-465.
11. Blank S. Startup. Handbook of the founder [Text] / S. Blank, B. Dorf; trans. from English T. Gutman, I. Okunkova, E. Bakusheva. – 2nd ed. – Moscow: Alpina Publisher, 2014. – 614 p.
12. Draper, W. Startups: Silicon Valley Professional Games [Text] / W. Draper; foreword E. Schmidt; trans. from English V. Egorova. – Moscow: Eksmo, 2012. - 378 p.
13. Cohen, D. Startup on the Web: master classes for successful entrepreneurs [Text] / D. Cohen, B. Feld; trans. from English M. Iutina. – 2nd ed. – Moscow: Alpina Publisher, 2013. – 337 p.
14. Mullins, J. The search for a business model: how to save a startup by changing the plan in time [Text] / J. Mullins, R. Komisar; per. from English M. Puktsant and E. Bakusheva. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2012. – 329 p.
15. Harnish, V. The rules of profitable start-ups: how to grow and make money [Text] / V. Harnish; trans. from English V. Khozinsky. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2012. – 279 p.
16. Ekland S. Angels, dragons and vultures: how to attract the right investors to your startup and keep the business [Text] / S. Ekland; trans. from English O. Terentyeva. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2011.– 275 p.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Chernysh Iryna Планування та реалізація стартапу в сучасному бізнес-середовищі / Iryna Chernysh, Kateryna Chelembiienko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 41-49. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1625.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ