Деструктивні фактори, що впливають на фінансові результати будівельних підприємств

  • Liana Ptashchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: будівництво, будівельні підприємства, фінансові результати, інновації, енергоефективність, інвестиції, деструктивні фактори

Анотація

Досліджено проблеми будівельних підприємств в Україні, деструктивні фактори впливу на їх фінансові результати. Доводиться думка про необхідність удосконалення системи регулювання будівництва та будівельних підприємств і  розроблення державної стратегії реформування будівельної галузі на засадах інновацій, енергоефективності, екологічної безпеки та соціальної орієнтації розвитку національного господарства України. Незважаючи на «позитивну» тенденцію щодо фінансових результатів будівельних підприємств, котра подається статистикою, на нашу думку, статистичні дані цих показників недостатньо об’єктивні, оскільки не відображають реального стану будівельної галузі, зокрема зменшення кількості будівельних підприємств на понад 5% та кількості працюючих майже на 15%. З урахуванням цього можна стверджувати, що збитковість знизилася за рахунок ліквідації неефективних будівельних підприємств, зростання індексу будівельної продукції, зниження собівартості (в сегменті заробітної плати виробничого персоналу), що пов’язано з вимушеною оптимізацією виробничих кадрів, спричиненою активною трудовою міграцією. Державне регулювання діяльності підприємств будівництва є неефективним або взагалі відсутнє. Будівельні підприємства стикаються з безліччю проблем, котрі призводять до низьких фінансових результатів або необґрунтованого завищення вартості продукції будівництва. Необхідно впровадити нову систему управління будівництвом, яка б охоплювала регулюванням увесь процес – від інвестування до експлуатації об’єктів будівництва. З метою розв’язання проблем будівельних підприємств, усунення деструктивних факторів впливу на їх фінансовий стан необхідно розробити державну стратегію реформування будівельної галузі на засадах інновацій, енергоефективності, екологічної безпеки та соціальної орієнтації розвитку національного господарства України. Використано загальнонаукові методи статистичного дослідження, аналізу, узагальнення.

Дані про автора

Liana Ptashchenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Bybyk N.V. Suchasnyi stan budivelnoho rynku Ukrainy yak indykator stanu ekonomiky Ukrainy / N.V. Bybyk. // Ekonomika i rehion. – 2013. – № 6 (43). – S. 46–51.
2. Kambur O.L. Pidtrymka innovatsiinoho rozvytku budivelnoi haluzi / O.L. Kambur, N.A. Petryshhenko // Mozhlyvosti ta perspektyvy zabezpechennia stiikoho ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: problemy ta shliakhy vyrishennia: materialy Mizhnarodnoi nauk. prakt. konf. 17–18 liutoho 2012 r. – K.: Kyivskyi ekonomichnyi naukovyi tsentr, 2012. – T. 1. – S. 19–20.
3. Petryshhenko N.A. Analiz stanu budivelnoi diialnosti u rehionakh Ukrainy / N.A. Petryshhenko // Ekonomika: realii chasu. – 2015. – № 4 (20). – S. 192–197.
4. Kononova I. V. Problemy funktsionuvannia budivelnykh pidpryiemstv Ukrainy v suchasnykh umovakh / I. V. Kononova // Ekonomika ta derzhava. – 2011. – № 9. – S. 92-94. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_9_27.
5. Krysko Zh. Analiz seredovyshcha restrukturyzatsii pidpryiemstv budivelnoi haluzi / Zh. Krysko // Ekonomichnyi analiz. – 2012. – №10(4). – S. 203–206.
6. Kulikova L. V. Suchasni tendentsii rozvytku budivelnykh pidpryiemstv // Investytsii: praktyka ta dosvid № 8/2017. – S. 35 – 55. – Rezhym dostupu: www.investplan.com.ua/pdf/8_2017/12.pdf
7. Pidlisna O.A. Finansovyi potentsial budivelnykh pidpryiemstv: formuvannia ta upravlinnia [Elektronnyi resurs] / O.A. Pidlisna, O.O. Podliesna // Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika». – 2014. – № 5. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2983
8. Shcherbinina S.A. Napriamy pidvyshchennia enerhoefektyvnosti zhytlovoho budivnytstva / S.A. Shcherbinina // Visnyk PDTU. Seriia: Ekonomichni nauky. – 2014. – № 28. – S.117–121.
9. Sudak V. S. Problemy budivelnoi haluzi Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.infobud.com.ua/vse-pro-svitovi/problemi-budivelnoi-galuzi-ukraini.
10. Shcherbata T. S. Osoblyvosti stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy budivelnoi haluzi / T. S. Shcherbata, I. P. Malyk // Ekonomichnyi forum. – 2011. – № 2. – S. 46–52.
11. Yakymenko O.V. Vplyv innovatsiinoho potentsialu na rozvytok budivelnykh pidpryiemstv / O.V. Yakymenko // Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky. – 2013. – №4 (81). – S. 316–325.
12. Naikrashchi praktyky haluzi vtileno u systemi informatsiinoho modeliuvannia budivel [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.infobud.com.ua/vse-pro-svitovi.../problemi-budivelnoi-galuzi-ukraini/
13. Ukrstat [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/bud.htm
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Ptashchenko Liana Деструктивні фактори, що впливають на фінансові результати будівельних підприємств / Liana Ptashchenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 36-40. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.2(73).1624.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ