Соціальна відповідальність органів влади та місцевого самоврядування у забезпеченні інтегрованого розвитку територій

  • Victor Dubishchev Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Olesia Hryhorieva Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Iryna Makarenko Чернігівський інститут МАУП імені Героїв Крут
Ключові слова: органи влади та місцевого самоврядування, інтегрований розвиток території, соціальна відповідальність

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до розвитку територій і зазначено, що в Україні дедалі більше застосовується інтегрований європейський підхід до розвитку територій. Окреслена сутність інтегрованого розвитку, етапи розроблення Концепції (Стратегії) інтегрованого розвитку, підкреслено, що розуміння ролі та функцій органів влади й місцевого самоврядування у розробленні та реалізації інтегрованого розвитку територій повинно сприйматися не лище як поточне  завдання управління, а й як соціальна відповідальність перед громадою та суспільством. Визначено ключові аспекти соціально відповідальної поведінки органів влади й місцевого самоврядування у забезпеченні інтегрованого розвитку територій. Зазначено, що сприйняття виконання своїх функцій як соціальної відповідальності дозволить ефективно планувати та реалізовувати плани розвитку територій, конкурувати за інвестиції й кращі робочі місця; використовувати місцевий ресурс території для створення конкурентних переваг регіону, забезпечувати мотивацію та спроможність «ключових учасників» використовувати конкурентні переваги й ефективно співпрацювати; створювати та підтримувати інституції, що сприяють використанню інтелектуального потенціалу,  постійній модернізації й інноваціям у регіоні; забезпечувати бажання та спроможність ключових установ пристосовуватися до викликів глобальної економіки.

Дані про авторів

Victor Dubishchev, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, професор.

Olesia Hryhorieva, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Iryna Makarenko, Чернігівський інститут МАУП імені Героїв Крут

кандидат наук з державного управління

Посилання

1. Planning of local economic development: theory and practice. Edward J. Blakely, Nancy Green Leigh.  2010.  446 p.
2. Henderson, J.V. 2010. «Cities and Development». Journal of Regional Science 50 (1): 515-540.
3. McGranahan, G. and D. Satterthwaite, 2014 Urbanization concepts and trends. IIED Working Paper. IIED, London. 2014
4. Varda Yu., Development of strategies for local development. Ed. 2. /Yu. Varda, V. Klosowski. trans. from Polish  K .: Molod.  2005 – 312 p.
5. Planning of development of territorial communities. / H. Vasylchenko, I. Parasiuk, N. Yeremenko / Association of Ukrainian Cities  K.: LLC "ENTERPRISE" BY YEH ", 2015  256 p.
6. Karyi O. Strategic planning of city development.  Lviv: ZURC.  2007 – 317 p.
7. Miniailenko I. Strategic economic orientations for spatial region development / O. Komelina, I. Miniailenko // The Advanced Science Journal. - volume 2014. - issue 9, part 2. - p.139-143
8. Brown, Lester R. "The New Geopolitics of Food", Foreign Policy, May / June, 2011
9. Socio-economic potential of sustainable development: / Edited by L.H. Melnyk, L. Hence.  Sumy: UND "University Book".  2007  1120 p.
10. Onyshchenko V.O. Essence and conditions of economic and ecological development. / V.O. Onyshchenko, I.A. Bryzhan // Economy and region.  No. 5 (36).  2012.  P. 3-9
11. Leipzig Charter is Sustainable European Cities.  [Electronic resource].  Access mode: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_ charter
12. Guiding principles for the sustainable spatial development of the European continent.  [Electronic resource].  Access mode: https://rm.coe.int/168070018e
13. Hryshnova O. Social Responsibility in the Context of Overcoming the Systemic Crisis in Ukraine / O.A.Grishnova // Demography and Social Economics.  No. (15).  2011.  P. 39-46
14. Bondarenko V. Responsibility of local self-government bodies in Ukraine. / V.D. Bondarenko, V.A. Yatsuk  K., 2013.  52 p.
15. Local economic development.  [Electronic resource].  Access mode: http://pleddg.org.ua
16. Poltava 2030: city passport.  [Electronic resource].  Access mode: http://www.2030.poltava.ua/
17. Mamonova V. Improvement of organizational structure of strategic planning of cities development / V. Mamonova, M. Troian / Theory and practice of public administration.  No. 2 (57).  2017.  P. 11-16
18. Poltava 2030: The Concept of Integrated City Development - [Electronic Resource]. - Access mode: http://www.2030.poltava.ua/
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Dubishchev Victor Соціальна відповідальність органів влади та місцевого самоврядування у забезпеченні інтегрованого розвитку територій / Victor Dubishchev, Olesia Hryhorieva, Iryna Makarenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 22-27. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.2(73).1622.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ