Особливості промоційної політики кондитерської промисловості

  • Мирослава Володимирівна Мокляк Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Ярослав Олександрович Передерій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Микола Сергійович Сафонов ТОВ «Алмаз ЛТД»
Ключові слова: ринок, продукція, кондитерські вироби, підприємство, технології

Анотація

Визначено сутність та мету процесу просування продукції на ринок, конкретизовано етапи її просування. Розглянуто особливості організації цього процесу з урахуванням специфіки продукції. Запропоновано алгоритм удосконалення технологій, організації процесів виробництва й управління підприємством під час просування на ринок інноваційної продукції. Нові форми стимулювання, організаційні структури,методи розролення управлінських рішень – усе це інноваційна продукція.

З метою прискорення та підвищення якості процесу просування продукції на ринок суб’єктам господарювання запропоновано ділитися своїми знаннями про потенційних споживачів із партнерами. Сучасною тенденцією організації процесу просування продукції на ринок є пошук підприємствами вертикальних і горизонтальних інтеграційних зв’язків один з одним, що зумовлено дефіцитом власних фінансових коштів, подорожчанням позикових ресурсів, ускладненням залучення інвестицій, зниженням тривалості життєвого циклу інноваційної продукції, необхідністю комплексного використання різних методів просування й іншими факторами.

Крім того, приділено увагу дослідженню особливостей політики просування підприємства кондитерської галузі. Розглянуто теоретичні, методичні засади формування і реалізації політики просування на підприємствах кондитерської промисловості.

Досліджено чинники, які треба враховувати при розробленні виходу на нові ринки. Розглянуто основні напрями, за котрими працюють підприємства кондитерської галузі, а також конкурентні переваги, які отримує підприємство шляхом здійснення політики просування. Більш детально проаналізовано політику просування на прикладі діяльності кондитерської фірми  «Домінік». На основі виконаного аналізу обґрунтовано припущення, що в кондитерській галузі доцільно вводити новітні сучасні методи просування продукції з метою отримання підприємств-лідерів.

Розглянуто подальші перспективи галузі з урахуванням налагодження виробництва функціональних кондитерських виробів.

Дані про автора

Мирослава Володимирівна Мокляк, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

1. Bozhkova V.V. Advertising and sales promotion: textbook. / V.V. Bozhkova, Yu. M. Melnyk. – K. : CUL, 2014. – 200 p.
2. Astahova I. E. Marketing: textbook. Kharkiv National University of Economics . / I. E. Astahova. – Kharkiv : Publs. KhNUE, 2011. – 208 p.
3. Hryhorchuk T. V. Marketing. Part two: textbook / T. V. Hryhorchuk. − K. : Ukraine, 2016. − 300 p.
4. Bai S.I. Management of Organizations: manual / S.I. Bai. – K. : KNUTE. – 2014. – 174 p.
5. Heiets V.M. Innovative prospects of Ukraine: manual / V.M. Heyets, V.P. Semynozhenko. – 3rd edition. – Kharkiv : Konstanta, 2014. – 272 p.
6. Holubkova E. N. The impact of light, color, shape and corporate symbols on the perception of the advertised product / E. N. Holubkova [Electronic resource]. – Access mode: http://mavriz.ru/annotations/2009/4/.
7. Hryshchenko I. M. Marketing base of commercial mediation textbook. / I. M. Hryshchenko. − K. : Hramota, 2017. − 303 p.
8. Life cycle of product. Types of life cycles [Electronic resource].– Access mode: https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-5/5-5-zittevij-cikl-tovaru.
9. Research of confectionery products competitiveness [Electronic resource]. − Access mode: http://otherreferats.allbest.ru/marketing/.
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Мокляк МирославаВолодимирівна Особливості промоційної політики кондитерської промисловості / МирославаВолодимирівна Мокляк, ЯрославОлександрович Передерій, МиколаСергійович Сафонов // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 108-116. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.1(72).1444.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ