Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Планета обладнання»

  • Віталій Іванович Сичевський ТОВ «Планета обладнання»
  • Віталія Вячеславівна Скриль Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0003-4064-8146
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, імпортні операції, механізм удосконалення, конкурентоспроможність, сегменти ринку

Анотація

На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, що є важливою складовою ринкових відносин. Проте їх недостатній досвід роботи на зовнішніх ринках, прагнення до реалізації продукції, яка не потребує особливих зусиль з її просування зумовлюють актуальність пошуку шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Саме управління імпортними операціями підприємства є основою для досягнення високих фінансових результатів: правильне планування операцій, їх своєчасне впорядкування та контроль за їх виконанням є основою успіху підприємства на ринку.

Проаналізовано динаміку імпортних операцій ТОВ «Планета обладнання» за останні п’ять років, визначено основних імпортерів. Виявлено, що підприємство працює на досить конкурентному сегменті ринку, пропонуючи продукти, які також рекомендують інші постачальники. Таким чином, існує потреба в постійному вдосконаленні всіх сфер діяльності підприємства, й, особливо, імпортних операцій.  Отже доведено, що існує  потреба у поліпшенні зовнішньоекономічної діяльності підприємства, саме тому в роботі були виявлені головні передумови та сформовані загальні рекомендації щодо розроблення механізму вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Планета обладнання».

Дані про авторів

Віталій Іванович Сичевський, ТОВ «Планета обладнання»

фінансовий директор

Віталія Вячеславівна Скриль, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

1. Ly Nguyen, Lam T.Duong, Rao S.Mentreddy. «The U.S. import demand for spices and herbs by differentiated sources», Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants (2018). https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2018.12.001.
2. Bilge Aykol, Leonidas C. Leonidou. «Exporter-importer business relationships: Past empirical research and future directions». International Business Review», Vol. 27, Issue 5, October 2018, рр. 1007-1021. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.03.001.
3. Chen Zhiyuan, Zhang Jie, Zheng Wenping. «Import and innovation: Evidence from Chinese firms». European Economic Review, Vol. 94, May 2017, рр. 205-220. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.02.008.
4. David L.Rigby, Thomas Kemeny, Abigail Cooke. Plant exit and U.S. imports from low-wage countries». International Economics, Vol. 149, May 2017, рр. 27-40. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2016.09.001.
5. Wolfgang Prinz. «Modeling self on others: An import theory of subjectivity and selfhood» Consciousness and Cognition, Vol. 49, March 2017, рр. 347-362. https://doi.org/10.1016/j.concog.2017.01.020.
6. Mirabelle Muils. «Exporters, importers and credit constraints». Journal of International Economics, Vol. 95, Issue 2, March 2015, рр. 333-343. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2014.12.003.
7. Olha Kuzmina, Olga Kuznetsova. «Operational and financial hedging: Evidence from export and import behavior». Journal of Corporate Finance, Vol. 48, February 2018, рр. 109-121. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.10.009.
8. Joy L. Frestedt. «Imports/Exports». FDA Warning Letters About Food Products, 2017, рр. 91-113. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805470-3.00004-1.
9. Planet of equipment official web-site [e-source]. – available at: http://oborudovanie.in.ua
10. A comprehensive study on innovation in the automotive industry [e-source]. – available at: http://www.emic-bg.org/files/CarInnovation2015_engl.pdf
11. Big data and analytics in the automotive industry. Automotive analytics thought piece [e-source]. – available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/manufacturing/ deloitte-uk-automotive-analytics.pdf
12. Global Auto Industry 2018: At A Crossroad [e-source]. – available at: https://it.elitegrowth.com/sites/default/files/documents/company_media /Global%20Automotives%20Oct-20-2017.pdf
13. Introducing New Materials in the Automotive Industry [e-source]. – available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1155571 /FULLTEXT02.pdf
14. Opportunities and threats to global progress of the automotive industry [e-source]. – available at: https://www.tvp.zcu.cz/cd/2012/ PDF_sbornik/085.pdf
15. A Look into the Future of the Global Automobile Industry with an emphasis on Emerging Fuel Technologies – Rivalry Strategy Impact [e-source]. – available at: http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/ 3055/najmussaqib_mushtaq_og_ jalal_sarwar.pdf?sequence=1.
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Сичевський ВіталійІванович Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності тов «планета обладнання» / ВіталійІванович Сичевський, ВіталіяВячеславівна Скриль // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 91-100. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.1(72).1442.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ