Формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства

  • Тетяна Володимирівна Романова Міжнародний центр сучасної освіти http://orcid.org/0000-0003-3639-6388
  • Світлана Богданівна Іваницька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-7111-270X
  • Тетяна Олександрівна Галайда Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0003-2747-7135
Ключові слова: персонал, підприємство, кадровий потенціал, стратегічне управління, кадрова стратегія, кадровий менеджмент

Анотація

Досліджено зміст стратегії управління кадровим потенціалом підприємства. Розкрито сутність сучасних проблем у сфері управління кадровим потенціалом, які не завжди успішно розв’язують вітчизняні підприємства. Доведено, що розроблення кадрової стратегії та її реалізація дозволяють підприємству підвищити ефективність використання трудового персоналу й більш повно реалізувати свої конкурентні переваги, а також забезпечити економічний розвиток підприємства. Управління кадровим потенціалом повинно здійснюватися на основі стратегічного підходу з використанням в практиці управління персоналом сучасних методів і персонал-технологій. Сформовано етапи формування стратегічного управління персоналом, які можуть бути застосовані у практиці кадрового менеджменту. Розроблено напрями здійснення управлінської діяльності щодо ефективного формування та використання кадрового потенціалу підприємства. Подано схему  відповідності конкретних завдань цілям стратегії управління кадровим потенціалом підприємства. Запропоновано загальну концепцію розроблення стратегії управління кадровим потенціалом для підприємства, яка може бути сформована за рахунок визначення основних напрямів його розвитку. У результаті дослідження визначено, що методи формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства повинні бути засновані на активному використанні можливостей сучасного ринку праці, формуванні активної кадрової політики, вдосконаленні механізмів інноваційного розвитку технологій управління персоналом. Для успішної реалізації стратегії управління кадровим потенціалом підприємству важливо, щоб розроблені заходи виконувалися і підтримувалися всім колективом. У сучасних умовах ефективна кадрова політика в системі стратегічного управління персоналом є одним з інструментів управління бізнес-процесами.

Дані про авторів

Тетяна Володимирівна Романова, Міжнародний центр сучасної освіти

доктор економічних наук, доцент

Світлана Богданівна Іваницька, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Тетяна Олександрівна Галайда, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

старший викладач

Посилання

1. Armstrong M. (2008) Strategic Human Resource Management: A Guide to Action. Kogan page, 256 p., 4th ed.
2. Vovk O.M., Kovalchuk Т.А. (2013) Teoretychni osnovy upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Theoretical basis of management of human resources potential of the enterprise]. Problems of improving the efficiency of the infrastructure, vol. 37, pp. 35-38.
3. Barry A. Colbert (2004) The Complex Resource-Based View: Implications for Theory and Practice in Strategic Human Resource Management. Academy of Management Review, Vol. 29, No. 3. https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670987
4. David E. Guest (2011), Human resource management and performance: stillsearching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1), pp.3. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2010.00164.x
5. Mathis R.L., Jackson J.H. (2011) Human Resource Management. South-Western Cengage Learning, 13th ed.
6. Mark L. Lengnick-Hall, Cynthia A. Lengnick-Hall, Leticia S. Andrade, Brian Drake (June 2009) Strategic human resource management: The evolution of the field. Human Resource Management Review, Volume 19, Issue 2, Pages 64-85. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.01.002
7. Pohorielova T.O., Svichkar A.A. (2016) Doslidzhennia innovatsiinykh pidkhodiv do formuvannia kadrovoho potentsialu [Research of innovative approaches to the formation of personnel potential]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", no. 47 (1219), pp. 92-95.
8. Stewart G., Brown K.G. (2010) Human Resource Management. Wiley, pp. 664 – 2nd ed.
9. Skoruk O.V. (2016) Teoretychni osnovy formuvannia ta vykorystannia kadrovoho potentsialu subiektiv pidpryiemnytstva [Theoretical bases of formation and use of personnel potential of subjects of entrepreneurship]. Scientific herald of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy, no. 7 (3), pp. 95-98.
10. Patrick M. Wright, Gary C. McMahan (1992) Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management. Journal of Management Vol 18, Issue 2. https://doi.org/10.1177/014920639201800205
11. Bilovol R.I. (2011) Sutnist kadrovoi stratehii pidpryiemstva ta metodychni zasady yii formuvannia [The essence of the personnel strategy of the enterprise and the methodical principles of its formation]. Scientific herald of Poltava University of Economics and Trade, no. 4 (49), pp. 225-228.
12. Bilorus T.V. (2018) Formuvannia stratehii rozvytku systemy upravlinnia personalom pidpryiemstva na osnovi portfelnoho analizu [Development strategy formation of the personnel management system of the enterprise based on portfolio analysis]. Marketing and Management of Innovations, no. 1, pp. 184-195. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-13
13. Fomichenko I.P., Barkova S.O. (2011) Stratehichne upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of personnel potential of the enterprise]. Scientific Herald of the DMAA, no.2 (8Е), pp. 315–321.
14. Harvat O. A., Kravets I. M. (2013) Suchasni pidkhody do upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstv [Modern approaches to managing the personnel potential of enterprises]. Scientific herald of Poltava University of Economics and Trade. Sir: Economic Sciences, no. 1, pp. 153-158.
15. Smachylo V.V. (2016) Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva v konteksti sotsialnoi vidpovidalnosti [Management of personnel potential of the enterprise in the context of social responsibility]. Akademichnyi ohliad [Academic review] (electronic journal), no.1, pp. 119-126. Available at: http//nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2016_1_15 (accessed 17 January 2019).
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Романова ТетянаВолодимирівна Формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства / ТетянаВолодимирівна Романова, СвітланаБогданівна Іваницька, ТетянаОлександрівна Галайда // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 83-90. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1(72).1441.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ