Особливості інвестиційної діяльності в національній економіці Польщі

  • Людмила Сергіївна Ринейська Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-3288-1127
  • Владислав Олександрович Житник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Валентина Анатоліївна Передерій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: інвестиції, інвестування національної економіки, спеціальні економічні зони, інновації, стартапи

Анотація

Обґрунтовано думку, що сталий розвиток економіки будь-якої країни можливий лише за умови її ефективного інвестування. Успішність інвестиційної діяльності залежить від багатьох факторів, у тому числі від об’єктивної оцінки стану національної економіки та її потенціалу, правильного визначення пріоритетів інвестування та вибору ефективних механізмів його реалізації. Не менш важливим є питання співвідношення внутрішніх та іноземних інвестицій, необхідних для економічного розвитку окремо взятої країни.

Розглянуто особливості інвестиційної діяльності в національній економіці Польщі. За досить короткий проміжок часу після виходу з колишнього соціалістичного табору й отримання незалежності ця держава сформувала ринкову економіку та, активно використовуючи внутрішні й іноземні інвестиції, значно підвищила її конкурентоспроможність.  Проаналізовано позитивний досвід інвестування у реформуванні економіки Польщі та її подальшому розвиткові.

Досліджено стратегічно важливу тенденцію економічної політики польського уряду щодо піднесення національної економіки завдяки розвитку потенціалу регіонів країни, проаналізовано значення  інвестування у цьому процесі. Одним із напрямів державної економічної політики стало стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання економіки Польщі через спеціальні економічні зони (СЕЗ). Обґрунтовано думку, що СЕЗ стали одним з ефективних інструментів стимулювання як внутрішнього, так і іноземного інвестування.

Особливу увагу приділено інноваційному спрямуванню економіки Польщі. Обґрунтовано необхідність пріоритетного інвестування інноваційного бізнесу, у тому числі  стартапів.

У результаті проведеного дослідження зроблено висновки стосовно особливостей розвитку інвестиційної діяльності в економіці Польщі й висловлено пропозиції щодо заходів поліпшення інвестиційного процесу, що сприятиме ефективному розвиткові національних економік (у тому числі України).

Дані про авторів

Людмила Сергіївна Ринейська, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Валентина Анатоліївна Передерій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

заступник директора ПП «ЯВІС ХХІ»

Посилання

1. Tkach, V. & Sokotenyuk, S. (2016). Rehabilitation of Ukrainian economy by using foreign loans in case of Greece and Poland, Investytsii: praktyka ta dosvid (Investments: practice and experience), vol. 6, pp. 81 – 86.
2. Savchenko, V. F. & Dolhopolov V. F., (2014). "Shock therapy": Polish achievements, miscalculations and failures of Ukrainian reformers, Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky (The Herald of Chernihiv State Technological University. Series: Economic Sciences), vol. 3, pp. 14 – 20.
3. Investor's guide: Poland. Business rules / Polish Information and Foreign Investment Agency. – Warsaw, 2010. – 188 p.
4. Legal and tax rules for doing business in Poland / Polish Information and Foreign Investment Agency. – Warsaw, 2004. – 55 p.
5. National Strategy for Regional Development 2010 – 2020: Regions, Cities, Rural Areas. Warsaw: Ministry of Regional Development, 2009 [Electronic resource]. – Access: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_09_09_09_kor_red_stat.pdf
6. The Act on the Principles of Support for Regional Development of 12 May 2000 [Electronic resource]. – Access: http://www.sejm.gov.pl
7. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF EASTERN POLAND UNTIL
2020 [Electronic resource]. – Access: http://www.mr.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf
8. Isaieva, N. (2016). Strategic planning of regional development of Poland// Інвестиції: практика та досвід, Investytsii: praktyka ta dosvid (Investments: practice and experience), vol. 11, pp. 67 – 70.
9. Kindzerskyi, Yu. (2015), Stimulation of production and interregional alignment by means of special economic zones: experience of Poland in a context of a euro-integration course of Ukraine, Ekonomist (Economist), vol. 6, pp. 46 – 50.
10. Poland is your economic partner / Ministry of Economy of the Republic of Poland; Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research. – Warsaw, 2008. – 205 p.
11. Act of October 20, 1994 "On Special Economic Zones" // Herald of the Law of the Republic of Poland, 1994. – vol. 123. – pos. 600.
12. Act of 30 April 2004 "On proceedings in matters concerning state aid" // Herald of the Law of the Republic of Poland, 2004. – vol. 123. – pos. 1291.
13. Legal regulation of state aid in the European Union and Ukraine. Ways of adaptation of the legislation of Ukraine / O. V. Nivievskyi, S. V. Taran, N. I. Leshchenko; Ministry of Justice of Ukraine, Kyiv, 2012, 179 p.
14. Information on the implementation of the Act on Special Economic Zones (December 31, 2013) / Ministry of Economy, Warsaw, 2014, 39 p.
15. Dyba, O. & Herneho, Yu. (2015). Financing of innovative development: the experience of Poland and recommendations for Ukraine, Ekonomist (Economist), vol. 11, pp. 11 – 14.
16. Kurchenko, O. O. (2015). State support for start-ups: Polish experience, lessons for Ukraine, Problemy nauky (Problems of science), vol. 12, pp. 25 – 30.
17. Statistical Yearbook of Industry Poland 2012/ [President of editorial board Janusch Witkowski]. – The central statistical office of Poland, Warsaw, 2013, 517 p.
18. Charkina, A. (2016). Principles of public service in European Union countries (for example Poland and Germany), Investytsii: praktyka ta dosvid. (Investments: practice and experience), vol. 16, pp. 95 – 99.
19. Proskuriakova, K. S. (2014). European standards of public service: experience of the Polish Republic, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Derzhavne upravlinnia (The Herald of Kyiv Taras Shevchenko National University. Public administration), vol. 1, pp. 69 – 72.
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Ринейська ЛюдмилаСергіївна Особливості інвестиційної діяльності в національній економіці польщі / ЛюдмилаСергіївна Ринейська, ВладиславОлександрович Житник, ВалентинаАнатоліївна Передерій // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 68-73. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1(72).1439.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ