Європейська валютна система: проблеми та розробки перспективної оцінки

  • Наталія Валерьївна Безрукова Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Віталій Анатолійович Свічкарь Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: Європейська валютна система, єврозона, Європейський Союз, європейська інтеграція, євро

Анотація

Досліджено проблеми функціонування європейської валютної системи. Наголошено, що зараз ЄС та єврозона потерпають від напруженості й нерозв’язаних проблем, що не виключає поступове зменшення  згуртованості та впливу країн Європи.

Метою статті є аналіз сучасних проблем  функціонування Європейського Союзу та Європейської валютної системи зокрема, а також оцінювання перспектив їх подальшого розвитку.

Боргова криза в єврозоні ставить питання про перспективи єдиної європейської валюти та європейської інтеграції. Виділено головні перешкоди для стабілізації економічної ситуації в єврозоні, серед яких політичні ризики, закредитованість економіки багатьох країн ЄС,  податково-бюджетна політика й ін. Зараз створення повноцінного економічного, банківського, бюджетного та політичного союзу в Європі вважається неможливим, але це є необхідною передумовою для стабільного функціонування валютного союзу.

Зазначено, що в результаті економічної кризи Європа поділилася на два макрорегіони: неблагополучний «Південь» і благополучна «Північ». Відмінності між «Півднем» та «Північчю» можна назвати історично обумовленими завдяки особливостям політики ЄС під час створення економічного союзу та при переході до євро. Ці ж відмінності є однією з головних причин кризи.

Численні прогнози передбачають різні сценарії розвитку ситуації в Європі ­ від песимістичних до оптимістичних. Однак для реалізації оптимістичного сценарію необхідні політичні зусилля провідних країн ЄС, перш за все Німеччини, Франції й Нідерландів. 

Зроблено висновок, що відновлення економіки має супроводжуватися м’якою монетарною політикою та більш гнучкими бюджетними правилами.   Європейські лідери мають знайти шляхи подолання проблем, створити інституції для підтримки євро, більш ефективно асимілювати іммігрантів та запровадити реформи для активного економічного зростання. 

Дані про авторів

Наталія Валерьївна Безрукова, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Віталій Анатолійович Свічкарь, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Walt, S. M. (2016). “Does Europe Have a Future?”, Foreign Policy, July 16, 2015. Retrieved 15 January 2019 from https://foreignpolicy.com/2015/07/16/ does-europe-have-a-future-stephen-walt-testimony-house-foreign-affairs-committee/ (Accessed 15 Jan 2019).
2. EC, (2018). A deeper and fairer economic and monetary union. European Commission. Retrieved 14 January 2019 from https://ec.europa.eu/commission /priorities/ deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_en (Accessed 14 Jan 2019).
3. Pirogov, D. (2015). “EU financial problems and prospects”. Hyser, October, 28, 2015. Retrieved 14 January 2019 from https://hyser.com.ua/business_ and_finance/33513-finansovye-problemy-es-i-perspektivy (Accessed 14 Jan 2019).
4. Rubini, N. (2018). “Europe’s six risks: why the growth of the EU economy will be short”. RBK, April, 02, 2018. Retrieved 16 January 2019 from https://www.rbc.ru/opinions/economics/02/04/2018/553c021b9a794732be74d9de (Accessed 16 Jan 2019).
5. Rubini, N. (2017). “The half-life of Europe: what internal contradictions tear apart the EU”. RBK, December, 02, 2017. Retrieved 16 January 2019 from https://www.rbc.ru/opinions/economics/02/12/2017/565ed77f9a79475aa41d9a9c (Accessed 16 Jan 2019).
6 Khmelnytskyi, M. (2016). “The European union north–south divide and the future of the euro”, Vestnyk MGYMO University, 2016, vol.6, pp.134-140.
7. EC (1992). Maastricht Treaty. European Community. Retrieved 16 January 2019 from https://cp-rup.com/wp-content/uploads/2018/10/Maastricht-Treaty.pdf (Accessed 16 Jan 2019).
8. Mantusov, V.B. (2015). World economic integration in modern international economic relations. Moscow, UNITY-DANA,
9. Dynkin A., Avilova A., Kvashnin Iu. &, Ivanova N. et al. (2016). “Consequences of debt crisis in South Europe”. World economy and international relations, 2016, vol.3, pp. 3 – 12.
10. Eurostat, (2013). Government deficit/surplus, debt and associated data. Eurostat. 2013, July 25. Retrieved 18 January 2019 from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= gov_dd_edpt1&lang=en (Accessed 18 Jan 2019).
11. Matveevskiy, I.A. (2017). European integration: a historical retrospective. Moscow, MGYMO-University.
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Безрукова НаталіяВалерьївна Європейська валютна система: проблеми та розробки перспективної оцінки / НаталіяВалерьївна Безрукова, ВіталійАнатолійович Свічкарь // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 49-55. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.1(72).1437.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)