Поглиблення відносин між Україною та ЄС у контексті реалізації умов ПВ ЗВТ

  • Ірина Борисівна Чичкало-Кондрацька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Анастасія Олегівна Власюк Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Дарія Сергіївна Кондрацька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, експорт, імпорт

Анотація

Вивчено реальний стан та наслідки поглиблення економічної співпраці між Україною та ЄС в умовах реалізації Угоди про асоціацію. Політична мета Угоди передбачає запровадження в Україні базових європейських цінностей: демократії, верховенства права, поваги до прав людини та стандартів європейської системи безпеки. Економічні пріоритети Угоди полягають у допомозі в реформуванні української економіки і її регулювання. 

Розглянуто стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на основі вивчення як офіційних звітів уряду, так і результатів досліджень незалежних експертів. Виконано аналіз сучасного стану, структури, тенденцій та особливостей торговельного співробітництва України з країнами Європейського Союзу. Визначено вплив функціонування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС. Особливу увагу приділено проблемам виходу українських підприємств на ринок ЄС і використанню безмитних тарифних квот. Зроблено висновок, що початковий період застосування Угоди, яка повністю набрала чинності з вересня 2017 року, можна оцінювати як прогресивний з достатніми ознаками позитивних результатів, що мають надихнути на її подальшу стабільну реалізацію.

Дані про авторів

Ірина Борисівна Чичкало-Кондрацька, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Анастасія Олегівна Власюк, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

магістрантка

Посилання

1. Adebahr C. Reconciling European values and Western interests in Ukraine // European Leadership Network. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.europeanleadershipnetwork.org/
2. Berenda S.V. Evolution of Economic Integration in Europe: Monograph / S.V. Berenda. – Kharkiv.: V. N. Karazin KhNU, 2012. – 168 p.
3. Bredukhin A.V. Ukraine and the European Union: a retrospective of the development of relations / A.V. Bredukhin // Science. Religion. Society. – 2009. – №2. – P. 8–11.
4. Chychkalo–Kondratska I.B. Model for Ukraine’s Integration into Europe in the Frame of the EU–Ukraine Free-Trade Area Operation / I.B. Chychkalo–Kondratska, N.V. Bezrukova, V.A. Svichkar // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. – Р. 90–95.
5. Deepening EU–Ukrainian Relations. What, why and how? / Edited by Michael Emerson & Veronika Movchan; 2nd edition. Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels, Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER), Kyiv, Rowman & Littlefield International, London. – Published by Rowman & Littlefield International, Ltd., London, 2018. – 288 p.
6. Establishment of a free trade zone between Ukraine and the EU. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.kmu.gov.ua/
7. Explaining the benefits of an in–depth and comprehensive Free Trade Agreement (FTA +) between Ukraine and the EU. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.me.gov.ua
8. Fedorenko K. Ten (Un) Easy Steps to Save Ukraine / Kostiantyn Fedorenko, Andreas Umland // Harvard International Review. – August 2013. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://hir.harvard.edu/
9. Fialko A. Problems and prospects of Ukraine's integration into the EU. [Electronic Resource]. – Mode of access: www.uceps.org.ua
10. Free Trade Area with the EU: the results of 2018. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://ucab.ua/
11. Hrybnyk І.І. Problems of activation of integration processes in the industry of Ukraine / І.І. Hrybnyk, T. Ya. Hlinska, N.V. Smolinska // Bulletin of Khmelnytskyi National University. – 2009. – №3. – P. 58–62.
12. Kopiika V.V. The problem of forming a common integration mechanism of the EEC in the context of expansion in the 60–70s // Bulletin of Kyiv Taras Shevchenko National University. – Series: International Relations. – 2000. – No 17. – P. 23–30.
13. Kostenko N.V., Khodikina V.V. The system of factors that determine the prospects of Ukraine's integration with the European Union // Journal of the European Economy. – 2007. – P. 180–183.
14. Ministry of Infrastructure of Ukraine: Eurointegration. [Electronic Resource]. – Mode of access: https://mtu.gov.ua/
15. Panchenko Y. The Association is half: the report on the lagging behind and the successes of the European integration of Ukraine [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.eurointegration.com.ua/
16. Pifer S. External Influences on Ukraine’s European Integration / Brookings Institution [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.brookings.edu/
17. Portnov A. Lost in transition? Ukraine and Europe since 1989 / Euro-zone: Europe’s leading cultural magazines at your fingertips [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.eurozine.com
18. Poshedin O. European Integration of Ukraine: Tool for Internal Reform, Source of Problems or Pass Ticket to EU Membership / Romanian Journal of European Affairs [Electronic Resource]. – Mode of access: http://rjea.ier.ro/
19. Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2018. [Electronic Resource]. – Mode of access:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/55–GOEEI
20. Slosko O. European choice of Ukraine in the context of EU integration // Ukraine in the world economic space / Institute of Economics of Management and Economic Law.– Kyiv: Taxon, 2008. – P. 63–81.
21. State Statistics Service of Ukraine. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/
22. The Law of Ukraine on the Ratification of Association Agreements and its Temporary Application from 16.09.2014, № 1678–VII. [Electronic Resource]. – Mode of access: http://zakon5.rada.gov.ua/
23. Trofimtseva O. Ukraine’s destiny is Europe / The Parliament Magazine: Politics, Policy and People [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.theparliamentmagazine.eu/
24. Wolczuk K. Ukraine and Europe: Reshuffling the boundaries of order / Sage Journals [Electronic Resource]. – Mode of access: https://journals.sagepub.com/
25. Yunin O. Priorities of Economic Development of Ukraine in the Context of European Integration / Baltic Journal of Economic Studies [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.baltijapublishing.lv/
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Чичкало-Кондрацька ІринаБорисівна Поглиблення відносин між україною та єс у контексті реалізації умов пв звт / ІринаБорисівна Чичкало-Кондрацька, АнастасіяОлегівна Власюк, ДаріяСергіївна Кондрацька // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 41-48. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.1(72).1435.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ