Галузь та проблематика

-       економіка та управління національним господарством;

-       розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

-       економічна теорія та історія економічної думки;

-       світове господарство і міжнародні економічні відносини;

-       економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

-       економіка природокористування й охорона навколишнього середовища;

-       демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика;

-       гроші, фінанси і кредит;

-       бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

-       статистика;

-       економічна безпека держави;

-       математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.